రక్షిత్ అట్లూరి హీరో గా “పోలీస్ స్టేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ” చిత్రం ప్రారంభం !

"పోలీస్ స్టేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ " మంత్ర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై హీరోరక్షిత్ అట్లూరి, గొల్ల పాటి…